تبلیغات
گروه درسی تاسیسات حرارتی و برودتی استان آذربایجان غربی - Air conditioning
 
گروه درسی تاسیسات حرارتی و برودتی استان آذربایجان غربی
چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392 :: نویسنده : احمد شعبانی

Air conditioning

تهویه مطبوع              

 

HVAC  ( Heating , Ventilating , and Air Conditioning .)

 

 

 

هدف از تهویه مطبوع : مردم عادی تهویه مطبوع را سرد کردن هوا می دانند ولی این تعریف برای ما کافی نبوده لذا تعریف زیر جامع تر می باشد.

تهویه مطبوع فرآیندی است که روی هوای محلی که در آن هستیم انجام می دهیم تا به استاندارد مورد نیاز در خصوص دما , رطوبت , تمیزی و حرکت برسیم.

Air conditioning is the process of treating air in an internal  environment to establish and maintain required standard of temperature , humidity, cleanliness , and motion.

اجازه دهید یک وارسی در خصوص هر کدام از موارد فوق در کنترل شرایط تهویه مطبوع را داشته باشیم.

1- Temperature . درجه حرارت هوا به وسیله گرم کردن و سرد کردن کنترل می شود.

2- Humidity . رطوبت هوا بخار آب موجود در هوا می باشد که به وسیله اضافه کردن یا گرفتن بخار آب از هوا کنترل می شود. ( humidification or dehumidification )

3- Cleanliness . تمیزی هوا یا کیفیت هوا را می توان به وسیله فیلتر کردن و یا تجدید هوا از طریق وارد کردن مقداری از هوای مورد نیاز از هوای بیرون انجام داد. غالبا فیلتر کردن و تجدید هوا هر دو با هم مورد استفاده قرار می گیرند.

4- Motion . جریان هوا عبارتست از سرعت هوا در محل گذر از پخش کننده هوا . جریان هوا به وسیله دریچه ها کنترل می شود.

بعضی مواقع جریان هوا در داخل دستگاههای تهویه مطبوع خود مشکل ساز بوده و بایستی به وسیله تجهیزات دیگری کاهش داده شوند. گرم کردن هوا برای ایجاد شرایط مطبوع می تواند به وسیله آب داغ یا سیستم بخار باشد که شامل تجهیزاتی از قبیل دیگ , لوله کشی , وسایل پخش کننده گرما , پمپ و کنترل ها باشد. این روش گرمایش غالبا در ساختمان های شخصی , آپارتمان ها و ساختمان های بزرگ بکار برده می شوند. همچنین گرم کردن هوا برای ایجاد شرایط مطبوع می تواند به وسیله سیستم های هوای گرم انجام گیرد که شامل کوره هوای گرم , کانال های هوا , پخش کننده ها و کنترل ها می باشد. در ضمن می توان با نصب یک دستگاه رطوبت زن در داخل کانال مقدار رطوبت مورد نیاز در زمستان را تامین کرد . این دستگاه مخصوص اقامتگاهها ( سالن اجتماعات , مساجد و سالن های ورزشی و .... ) می باشد. در بعضی از اقامتگاهها ترکیبی از تجهیزات حرارتی و برودتی نصب می شود که امکان کنترل دما و رطوبت با هم در زمستان و تابستان مهیا می شود.

بیشتر سیستم های تهویه مطبوع برای ایجاد شرایط راحتی برای اشخاص می باشد همچنین فرآیندهایی نظیر کارخانجات ریسندگی و بافندگی , چاپخانه ها , کارگاههای ظهور و چاپ عکس , اطاق های کامپیوتر و تجهیزات پزشکی نیاز به سیستم های تهویه مطبوع دارند.

 

تجهیزات سیستم های تهویه مطبوع

گرما همیشه از منطقه گرم به منطقه سرد منتقل می شود. در زمستان افت گرمایی از داخل ساختمان به خارج ساختمان را داریم. اگر قرار باشد هوای داخل ساختمان در یک دمای مطلوب نگه داشته شود بایستی بطور مداوم گرما به وسیله هوا وارد اطاق ها گردد. تجهیزات لازم برای تهیه گرما را سیستم گرمایش می نامند. در تابستان پیوسته گرما از هوای بیرون وارد ساختمان می شود به عبارتی برای نگهداری دمای هوای داخل ساختمان در شرایط مطلوب بایستی پیوسته گرما از داخل اطاق ها به خارج ساختمان منتقل شود. تجهیزات لازم برای خارج کردن گرما را سیستم سرمایش می نامند.

یک سیستم تهویه مطبوع می تواند گرمایش , سرمایش یا هر دو را با هم تهیه نماید. حداقل تجهیزات اساسی در غالب سیستم های گرمایشی و سرمایشی عبارتند از :

1-    یک منبع گرمایی برای گرم کردن یک سیال ( معمولا سیال واسطه می تواند هوا , آب یا بخار باشد )

2-    یک منبع سرمایی برای گرفتن گرما از یک سیال

3-    تجهیزاتی برای انتقال آب یا هوا  ( پمپ یا فن )

4-    یک سیستم پخش کننده ( شبکه لوله کشی یا کانال کشی ) برای حمل آب یا هوا , یا بخار به داخل اطاق ها برای گرمایش یا سرمایش

5-    وسایلی برای انتقال گرما از سیال به اطاق ها ( رادیاتور , فن کویل , هوا ساز و .... )

در سیستم تهویه مطبوعی که از آب به عنوان سیال سرمایش یا گرمایش استفاده می شود به نام سیستم هیدرونیک نامیده می شود. ( Hydronic Systems ) اگر سیال واسطه هوا باشد به نام All-Air System  نامیده می شود. در سیستم تهویه مطبوعی که از هر دو سیال آب و هوا با هم استفاده می شود به نام سیستم ترکیبی ( Combination System ) نامیده می شود.

 

 

شرایط راحتی اشخاص

هدف از اجرای سیستم های تهویه مطبوع  ایجاد شرایط راحتی برای اشخاص می باشد لذا در طراحی سیستم ها نیاز به شناخت ضرایب تاثیر گذار در منطقه راحتی می باشد.

تلفات گرمایی بدن اشخاص

متابولیزیم بدن طوری است که در اثر تحرکات و خوردن غذا گرمایی در بدن خلق می شود. گرمای بدن بصورت پیوسته در یک محیط خنک کم می شود. ضرایب مشخص کننده احساس سردی یا گرمی بدن به مقدار گرمایی که از دست می دهد بستگی دارد. وقتی که تلفات گرمایی بدن در یک محدوده زمانی معین انجام می گیرد شخص احساس راحتی می کند. اگر مقدار تلفات گرمایی خیلی زیاد باشد شخص احساس سردی و اگر مقدار آن خیلی کم باشد شخص احساس گرمی می کند. تلفات گرمایی بدن به سه طریق جابجایی - تشعشع و تبخیر ( Convection – Radiation & Evaporation ) انجام می گیرد.

عوامل موثر در مقدار تلفات گرمایی بدن عبارتند از :

1.      دمای هوا

2.      رطوبت هوا

3.      حرکت هوا

4.      دمای محیط

5.      پوشش شخص

 

کیفیت هوا : ضریب دیگری است که در کیفیت و بهبودی هوا موثر می باشد. عواملی نظیر مواد بودار ( عطر و ادکلن ... ) دود و ذرات گرد و خاک و گازهای ناشناخته می تواند در کیفیت هوا موثر باشد.

استاندارد منطقه راحتی توسط موسسات  ASHRAE / ANSI  جهت ایجاد شرایط مطبوع برای اشخاص در خصوص دمای هوا - رطوبت حرکت و لباس آمده است.

American National Standard Institute

American Society Heating , Refrigeration , and Air Conditioning Engineers.

 

چنانچه در شکل 10-1 آمده است منطقه راحتی اشخاص سایه زده شده است ( لازم به ذکر است که منطقه راحتی برای زمستان و تابستان به وسیله نوار باریکی از هم جدا شده است. ) با وجود این یک سری محدودیت وجود دارد که عبارتند از :

1.      منطقه راحتی فوق برای اشخاص نشسته یا با تحرک آرام اعمال شده است.

2.      منطقه راحتی فوق در تابستان فقط برای اشخاص با لباس روشن و آستین کوتاه و در زمستان با لباس ضخیم و آستین بلند یا ژاکت و یا معادل آنها لحاظ گردیده است.

3.      در منطقه راحتی فوق جریان هوا ( motion ) در زمستان از 30 ft/min  و در تابستان از 50 FPM تجاوز نمی کند.

4.      منطقه راحتی فوق فقط برای شرایط معینی از تشعشع بین ساکنین می باشد.

باتوجه به منطقه راحتی در شکل 10-1 اگر دما و مقدار رطوبت موجود در محلی در داخل محدوده راحتی باشد ساکنین محل بایستی در آن محل احساس راحتی و آسایش نمایند. در غیر این صورت ( قرار نگرفتن در منطقه راحتی ) الزاما شرایط دمایی و رطوبت را چنان تغییر دهند که در آن منطقه واقع شوند

دمای هوای اتاق یا محل را در اصطلاحات فنی به نام دمای خشک ( Db ) Dry bulb Temperature می نامند و مقدار رطوبت موجود در هوا را به نام رطوبت نسبی ( %RH ) Relative Humidity می نامند.   

مقادیر پیش نهادی دما و رطوبت برای شرایط داخل ساختمان جهت احساس راحتی برای تابستان محدوده دمایی بین  78-80 ºF DB و رطوبت نسبی RH = %50  و برای زمستان محدوده دمایی بین 67-72 ºF DB  و  رطوبت نسبی بیشتر از % 25 می باشد.

برای صرفه جویی در انرژی  پیش نهاد می شود شرایط دمایی در تابستان در حداکثر مقداریعنی80 ºF و در زمستان در حداقل مقدار یعنی  68 ºF حفظ گردد.

مراحل مهیا نمودن یک سیستم HVAC  در یک ساختمان به ترتیب زیر می باشد.

1.      طراحی به توسط مهندسین تاسیسات

2.      نصب به توسط تکنسین تاسیسات

3.      راه اندازی و تنظیم کنترل ها

4.      سرویس

در مورد 3 و 4 سرویس های روتین به وسیله تکنسین سرویس کار و تعمیرات اساسی به وسیله متخصصین مربوطه انجام می گیرد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 19 خرداد 1398 11:42 ب.ظ

Hi there, I enjoy reading all of your article. I wanted to write a little comment to support you.
جمعه 16 شهریور 1397 07:16 ق.ظ
You should be a part of a contest for one of the greatest websites on the internet.
I am going to highly recommend this web site!
چهارشنبه 2 اسفند 1396 07:56 ق.ظ
When some one searches for his necessary thing, so he/she wants to be available that in detail, so that thing is maintained over here.
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:06 ق.ظ
This design is spectacular! You most certainly know how to keep
a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!)
Great job. I really loved what you had to say, and more
than that, how you presented it. Too cool!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :