تبلیغات
گروه درسی تاسیسات حرارتی و برودتی استان آذربایجان غربی - ادامه سرویس سیستمهای تبرید
 
گروه درسی تاسیسات حرارتی و برودتی استان آذربایجان غربی
چهارشنبه 10 آبان 1391 :: نویسنده : احمد شعبانی

تست نشتی بطریق فشار         Checking for Leaks : Pressure Method

روش تست نشتی توضیح داده شده قبلی عموما در تمام سیستم ها بکار برده میشود با فرض اینکه اتصالت نشت دهنده در دسترس بوده و هر نقطه بد گمان سیستم تست گردد . متاسفانه این شرایط همیشه مقدور نیست در این مواقع میتوانیم از روش تست فشار یا وکیوم تست استفاده نموده بدون اینکه حتی یک اینچ لوله تست گردد .

در روش تست فشار ,فشار داخل سیستم را به اندازه 20 تا30 پوند بر اینچ مربع با مبرد هوا یا نیتروژن پر میکنیم . به مدت 30 دقیقه الی یک ساعت به سیستم اجازه داده میشود تابه حالت تعادل در اید این مدت زمان به بزرگی سیستم بستگی دارد . شیر گیج ها ی روی ما نیفولد را باز کنید به کوچکترین افت فشار در گیج ها دقت نمایید حتی اگر خیلی آرام فشار افت نماید نشانگر نشت سیستم بوده وپس از طی زمانی عدم کار کرد صحیح را موجب میشود .

در روش تشت فشار یک مورد خاص وجود دارد به این صورت که اگر اتصال مغزی مانیفولد در سمت کم فشار باشد فقط سمت فشار پایین تحت فشار قرار داده می شود حتی اگر سیستم نشتی هم نداشته باشد گیج وجود نشتی را نشان می دهد. در چنین مواقعی قبل از اعلام نشتی بایستی به سیستم اجازه داده شود تا فشار دو طرف متعادل گردد. فشار سمت مکش از طریق سوپاپهای کمپرسور و وسایل کنترل کننده مایع مبرد به سمت رانش سیستم نفوذ می کند اگر سیستم دارای لوله مویین باشد ممکن است که خیلی طول نکشد  ولی اگر سیستم تبرید مجهز به شیر انبساط باشد یک ساعت یا بیشتر زمان لازم است که دو سمت فشار بالا وفشار پایین متعادل گردند. اگر در هر دو سمت فشار بالا وفشار پایین سیستم اتصال مغزی مانیفولد موجود باشد پس از اینکه سیستم تحت فشار قرار گرفت شیر کپسول مبرد را ببندید وهر دو شیر روی مانیفولد گیج را برای چند ثانیه باز کنید تا تعادل فشار در سمت فشار بالا وفشار پائین سیستم برقرار شود سپس شروع به تست نشتی نمایید . پس از ان هر نوع افت فشاری مشخص کننده نشت به اتمسفرمی باشد ودیگر نشت داخلی از یک سمت به سمت دیگر را ندا ریم . بوسیله تست فشار , نشتی موجود در سیستم مشخص میشود اما کمکی به شناسایی دقیق محل نشت نمی کند .

 

تست نشتی به روش وکیوم     Checking for Leaks : Vacuum Method

  تست نشتی به روش وکیوم شبیه روش فشار می باشد بجای اینکه سیستم تحت فشاری بیشتر از فشار اتمسفر قرار گیرد هوای داخل سیستم تا رسیدن به وکیوم  30 اینچ جیوه خالی می کنیم هر گونه نشت در سیستم باعث ورود هوا به داخل وشکستن وکیوم میشود . حداکثر اختلاف فشاری که بین اتمسفر وسیستم میتواند ایجاد شود برابر psi 7/14 می باشد در روش تست وکیوم دستگاهی وجود دارد که خیلی بیشتر از مانیفولد گیج نسبت به تغییر در فشار (وکیوم )حساس می باشد . شکل6-13 نحوه اتصال یک دستگاه میکرون گیج به سیستم برودتی را نشان میدهد . یک میکرون واحد طول بوده ومعادل یک میلیونم متر می باشد . مقیاس وکیوم در میکرون گیج به این صورت است که فاصله بین In.Hg29 وin.Hg  30 را به 25400 میکرون تقسیم کرده اند بنابر این براحتی میتوان کوچکترین تغییر در وکیوم که در اثر نشت عارض میشود مشاهده کرد . با دستگاه تست میکرون هر گاه داخل سیستم بخار وجود داشته باشد به اشتباه فکر میکنید که سیستم نشتی دارد . در تست با وکیوم پائین بخار جذب شده در فیلتر درایر یا بخار حل شده در روغن , تبخیر شده باعث کاهش مقداری از وکیوم میشود که ظاهرا نشانگر نشت سیستم است بنابراین در تست میکرون اجازه دهید سیستم به مدت  10 تا 15 دقیقه راکدباقی بماند اگر افزایش فشار متوقف شد بیانگر وجود رطوبت در سیستم بوده و اگر افزایش فشار ادامه داشت مشخص کننده نشت در سیستم می باشد . با روش فوق فقط میتوانیم بگوئیم که سیستم نشت دارد یا ندارد در صورت داشتن نشتی باید بروشهای دیگر محل دقیق نشت مشخص گردد.

 

شکل 6- 13   وکیوم سیستم و تست نشتی بوسیله میکرون گیج. دقت کنید که قبل از خاموش کردن پمپ وکیوم شیر سمت فشار بالا را ببندید.

مشخص کردن نشت در سیستم های در حال کار

Finding Leaks in Operating Systems

زمانیکه پس از طی دوره ای از کار کرد سیستم برودتی مقداری ازماده مبرد شارژ شده کم شود تا باعث سرمایش سیستم باشد لازم است محل دقیق نشت پیدا شده وتعمیر گردد . روش فوق ساده , سریع بوده وبدون هیچ وسیله ای محل نشت مشخص میشود . بسادگی چربی وکثیفی محل اتصالات را نگاه کنید . وقتی که ماده مبرد از یک سیستم نشت می کند یک مقدار کمیروغن نیز از محل نشت خارج می شود ماده مبرد در اتمسفر تبخیر شده اما روغن سطح خارجی لوله را آغشته نموده ودر محل نشت باقی می ماند . گرد وخاک و ناخالصی موجود در هوا به روغن چسبیده وچربی سطح لوله کاملا مشخص میشود . بعضی از تکنسینها اعتقاد دارند که ساده ترین روش پیدا کردن محل نشت بطریق مذکور می باشد وقتی که نشت سیستم بروشهای فوق قابل تشخیص نباشد براحتی میتوانیم از نشت یاب پروپان (هالاید )یا نشت یاب الکترونیکی استفاده کنیم . در این حالت سیستم با ماده مبرد ی که بوسیله نشت یاب قابل حس شدن است تحت فشار قرار می گیرد پس از خاموش شدن دستگاه کل سیستم را با روش سانت به سانت و اتصال به اتصال مورد کاوش قرار میدهیم به لحاظ اینکه گاز مبرد سنگین تر از هوا است جستجو را از قسمت پائین تجهیزات شروع می کنیم . برای اواپراتور هاییکه در داخل با کس های بسته ای جا سازی شده اند درب محفظه را در حالت بسته نگه میداریم تا گاز مبرد نشت یافته از سیستم داخل آن جمع شود سپس درب محفظه را باز کرده ونشت یاب را در قسمت پایین آن قرار میدهیم . اکثرا محل نشت ها از اتصالات , جوشها ومهره ها ی برنجی ایجاد میشود . موارد دیگری نیز هستند نظیر کندانسر و اواپراتور آلو مینیومی که در معرض صدمات فیزیکی قرار گرفته یا در محیط های خورنده واقع باشند مخصوصا وجود کندانسرهای آلومینیومی در آب و هوای شرجی در کنار دریاهاا بیشترین خطر خوردگی و نشت مبرد را به دنبال دارند . گاه گاهی نشتی سیستم از محل عبور سیم های الکتریکی از بدنه  کمپرسور های بسته اتفاق می افتد . معمولا لوله های مسی در مقابل نشت دارای اعتماد واعتبار بیشتری هستند بجز زمانیکه شکستگی در لوله رخ داده ویا اینکه دو لوله از روی همدیگر گذشته وتماس فیزیکی داشته باشند در اثر کار کرد سیستم برودتی (کمپرسور ) لرزش ایجاد شده به مرور زمان باعث سوراخ شدن یک یا هر دو لوله میشود . اگر نشتی سیستم را پیدا نکردید تا حد امکان تمام اتصالات قابل دسترس وهمچنین مهره های اتصال ما نیفولد گیج را محکم نموده واز هیچ موردی چشم پوشی نکنید . بعضی مواقع حقیقتا محل نشت در فاصله زمانی پیدا نمی شود در این شرایط چندین گزینه وجود دارد که باید به مشتری تفهیم شود . اول اینکه اگر نشتی سیستم خیلی کم باشد به صرفه است که در هر بار سرویس یک مقدار ماده مبرد به سیستم اضافه شود . دومین گزینه اینکه مشتری را از وضعیت سیستم آگاه کرد تا وقت بیشتری برای جستجو ی محل نشت گذاشته شود اگر به جستجو ی خود ادامه دهید راههای زیادی وجود دارد که میتوانید به سادگی محل نشت را پیدا کنید.در صورتیکه مجبورشویم فشار داخل سیستم را اضافه کنیم مقدار نشت مبرد نیز اضافه خواهد شد

الف )در حالیکه کمپر سور در حال کار است مجددا سمت پر فشار را از نظر نشت جستجو وتست کنید .

ب ) اگر از طریق مرحله الف به نتیجه نرسیدید میتوانید با محدود کردن مقدار هوای عبوری از کندانسر , یک فشار بالاتری را در سیستم ایجاد نمایید  . این کار میتواند از طریق باز کردن دریچه ای مطابق شکل 7-13 مقداری از هوای کندانسر بای پاس شود و یا اینکه یونیت بیشتر شارژ شود . نهایت دقت خود را در این مورد بکار گیرید ومطمئن شوید که به هیچ وجه فشار اضافی بیشتر از ده درصد ماکزیمیم فشار کاری به سیستم اعمال نشود . شما یا یک نفر کمکی بایستی در تمام مدت شارژ , فشار سیستم را کنترل نموده وبه محض رسیدن به بیش از ده درصد حداکثر فشار کاری , کلید دستگاه را خاموش کنید .

ج ) اگر واقعا نشتی در سمت فشار پایین باشد هیچکدام از موارد الف وب نتیجه نخواهد داد سیستم برودتی را خاموش کرده سمت کم فشار را بوسیله هوا یا نیتروژن تا حداکثر ده درصد ماکزیمیم فشار کاری تحت فشار قرار دهید پس از این تست بایستی سیستم را وکیوم نموده وشارژ مجدد نمایید.   

 

 

شکل7- 13  ایجاد فشار بالا از طریق بای پاس هوای عبوری از روی کویل کندانسر

 

پیدا کردن محل نشت در سیستم های آمونیاکی

  Finding Leaks in Ammonia System                                                       

روشهای تست نشتی از طریق فشار و وکیوم که قبلا توضیح داده شده است بدون توجه به نوع ماده مبرد استفاده شده برای تمام سیستمها بکار برده میشود هر چند که کارکرد صحیح نشت یاب الکترونیکی ومشعل هالاید بستگی به ترکیبات مواد مبرد هالوکربنی دارد . بنابراین تجهیزات فوق در نشت یابی سیستم های آمونیاکی کاربرد ندارند . با وجود این دو روش جهت نشت یابی سیستم های آمونیاکی پیش نهاد میشود . مطابق شکل 8-13 یک شمع گوگردی در اطراف محلی که احتمال نشت است روشن کنید . وجود آمونیاک در مجاورت شعله شمع دود سفید رنگی را تولید میکند که به آسانی محل نشت مشخص میگردد همچنین با استفاده از عکس العمل کاغذ تورنسل میتوان وجود نشت در سیستم آمونیاکی را مشخص کرد کاغذ تورنسل در مجاورت آمونیاک تغییر رنگ میدهد .

 

شکل 8- 13  با استفاده از شمع گوگردی نشت آمونیاک مشخص می شود

 

خالی کردن سیستم        Pumping the System Down 

  پمپ دان[1] یک مرحله سرویس است که نباید با وکیوم سیستم اشتباه بیفتد بوسیله تکنیک پمپ دان میتوان تمام ماده مبرد سیستم را در رسیور یا کندانسر جمع کرد . شکل 9-13 در این پروسه ماده مبرد از تمام تجهیزات سمت کم فشار خارج وبدون کم شدن در مقدار مبرد شارژ شده به سمت پر فشار سیستم تخلیه میشود ( درست بین رسیوروشیر تخلیه کمپرسور ) در سیستم های تبریدی که عمل پمپ دان انجام میشود بایستی یک عدد شیر سرویس در خط مایع درقسمت خروجی رسیور نصب شود اگر رسیور وجود نداشته باشد شیر را درخروجی کندانسر میتوان نصب کرد. درحالیکه هردوگیج مانیفولد به سمت فشار بالا وفشار پایین سیستم در حال کار , وصل شده است شیر سرویس خط مایع را ببندید.

 

شکل 9- 13 روش جمع کردن ماده مبرد سیستم در رسیور

 

اگر سیستم بدون رسیور باشد مطمئن باشید که فشار سیستم پایین تر از حداکثر فشار کاری سیستم باقی بماند چونکه سیستم کار می کند فشار در سمت مکش افت خواهد کرد تمام مایع مبرد در سمت مکش تبخیر شده وبه سمت پر فشار سیستم تخلیه وتقطیر خواهد شد وقتیکه فشار در سمت مکش به psi (صفر) افت کرد کلید دستگاه را قطع کنید در شرایط فعلی ماده مبرد در سمت پر فشار به تله افتاده و نمی تواند به داخل کمپرسور برگشت نماید چونکه سوپاپها ی رانش در هر سیلندر مانند شیر یکطرفه عمل می کنند اگر در خط تخلیه کمپرسور شیر سرویس رانش باشد میتوان با بستن شیر[2]احتمال نشت به کمپرسور را بر طرف کرد وقتیکه کار سرویس یا تعمیر در قسمت فشار پایین به اتمام رسید بایستی وکیوم شده تمام هوای داخل سیستم به بیرون منتقل شود پس از آن میتوان شیر سرویس خط مایع را مجددا باز کرد تا سیستم به کار کرد عادی خود برگردد اگر سمت فشار پایین مدت زمان زیادی باز باقی بماند میتوانیم هوای داخل سیستم را بوسیله ماده مبرد ذخیره شده در رسیور براحتی خالی نماییم .شیر سرویس خط مایع را به مقدار کمی باز می کنیم تا سمت مکش تحت فشار قرار بگیرد . سپس در حالیکه خط مایع بسته است بوسیله باز کردن اتصالی در سمت مکش , مخلوط هوا و مبرد را به بیرون می فرستیم این عمل را جمعا سه مرتبه انجام میدهیم که نهایتا سیستم بصورت مطلوب تخلیه میشود عمل پمپ دان بطور اتوماتیک در هر مرحله از خاموشی سیستم رخ میدهد به این صورت که اول ترموستات فرمان بسته شدن به شیر برقی روی خط مایع را میدهد سپس کلید کنترل فشار پایین , افت فشار سیستم را حس کرده زمانیکه فشار به psig  صفر افت کرد فرمان خاموشی کمپرسور داده میشود .

 

  شارژ سیستم با ماده مبردCharging the System with Refrigerant      ماده مبرد میتواند به یک سیستم خالی که مونتاژ یا مونتاژ مجدد شده شارژ شود در صورت نیاز, حتی به یک سیستم در حال کار نیز میتوان ماده مبرد اضافه کرد . در این حالت روش کار به این شکل است که شلنگهای مانیفولد گیج به سمت رانش ومکش سیستم وشلنگ وسط مانیفولد به سیلندر ماده مبرد مطابق شکل 10-13 و11- 13 وصل میشود. اگر اتصالات سمت رانش ومکش از نوع شردر [3] باشد برای شارژ یک سیستم در حالیکه تمام شیر ها بسته است به ترتیب زیر عمل می کنیم

الف) شیر روی سیلندر مبرد را باز کنید این کار باعث میشود که فقط شلنگ وسط مانیفولد تحت فشار باشد

ب) مهرهٌ اتصال شلنگ وسط در روی مانیفولد را برای چند ثانیه شل کنید تا ماده مبرد بهمراه محتویات داخل شلنگ از آن خارج شود مجددا مهره را سفت کنید .

پ) اگر سیستم تبرید خالی باشد در طی مرحله وکیوم برای شارژ شلنگ فشار پایین نیز تحت وکیوم قرار گرفته واگر سیستم محتوی ماده مبرد باشد مهره اتصالی شلنگ کم فشار در مانیفولد شل کنید تا ماده مبرد برای چند ثانیه اجازه یابد به بیرون خارج شود با این کار هوای داخل شلنگ با فشار از آن خارج میشود

ج) اگر سیستم محتوی مقداری مبرد باشد کمپرسور را استارت کنید . فشار در سمت مکش سیستم به کمتر از فشار داخل سیلندر ماده مبرد خواهد رسید اگر سیستم خالی باشد شیر سمت کم فشار روی مانیفولد را قبل از استارت کمپرسور باز کنید .

 

شکل 10-13  اضافه کردن مبرد به سیستمی که وکیوم شده است.

 

شکل 11- 13  روش اضافه کردن مبرد به سیستمی که کم شارژ شده است.

 

چ) شیر سمت کم فشار روی مانیفولد را باز کرده واجازه دهید بخار مبرد از سیلندر به داخل سیستم کشیده شود . بوسیله شیر مانیفولد مقدار ماده مبرد عبوری به داخل سیستم را کنترل نمایید در حالیکه سیستم شارژ میشود نباید اجازه دهید فشار مکش از فشار نرمال کاری تجاوز کند این عمل میتواند به اورلد شدن موتور کمپرسور منجر شود .  اگر سیستم برودتی بجای اتصالات شردر شیر سرویس داشته باشد قبل از مرحله ب بایستی شیر سرویس مختصر بک سیت[4] شود . اگر سیستم در رانش اتصال اضافی نداشته باشد فقط از سمت فشار پایین استفاده کنید نظر به اینکه ماده مبرد از سیلندر به داخل سیستم شارژ میشود به سرمای بوجود آمده در سیلندر دقت کنید فشار داخل سیلندر کم شده این کاهش فشار باعث میشود مقداری از مایع مبرد تبخیر ودر نتیجه درجه حرارت سیلندر کاهش می یابد بعضی مواقع کاهش فشار سیلندر مشکل ساز شده بطوریکه به فشار مکش سیستم نزدیک میشود در این زمان پروسه شارژ سیستم به آرامی هر چه تمامتر انجام می شود برای سرعت دادن به عملیات شارژ میتوانیم به سیلندر گرما بدهیم که باعث افزایش داخل سیلندر میشود مناسب ترین آنها گرمای هیتر الکتریکی ویا استفاده از گرمای کندانسر (قرار دادن سیلندر در مقابل کندانسر )می باشد بعضی تکنسینها برای سرعت دادن به عملیات شارژ ,سیلندر مبرد را چرخاند وسر وته قرار میدهند تا به جای بخار مبرد مایع مبرد داخل سیستم شود . این عمل در مدت زمان شارژ صرفه جویی می کند ویا میتواند باعث نابودی کمپرسور شود که بستگی به تکنیک و تخصص سرویس کار شما دارد . اگر مایع مبرد خیلی سریع به سیستم تزریق شود میتواند وارد محفظه سیلندرشود .نظر به اینکه مایع غیر قابل تراکم است در انتهای کورس پیستون یک فشار خیلی بزرگی تولید میشود که باعث وارد آمدن ضربات شدید به ته پیستون می گردد ونتیجه این عمل میتواند باعث شکستگی سر سیلندر , پیستون , دسته پیستون (شاتون),گژیین پین یا میل لنگ بشود با این وصف برای جلوگیری از نابودی کمپرسور , شارژ مایع مبرد بداخل سیستم بایستی بصورت کاملا آهسته انجام گیرد یک سری اتصالاتی وجود دارد که روی سمت کم فشار مانیفولدگیج نصب میشود این اتصالات دارای روزنه ی کوچکی هستند که به هنگام شارژ مایع به سیستم از ورود خیلی سریع آن جلوگیری می کند . شارژ مایع مبرد به سمت مکش نباید توسط تکنسین های مبتدی انجام پذیرد . تکنسین ورزیده ی که حتی مقدار شارژ صحیح مبرد را حس می کند بایستی تا کاهش قابل ملاحظه فشار سیلندر , بخار مبرد وارد سیستم کنند .[1] Pumpdown

[2] Front seated

[3] Shrader- type   fittings   

[4] backseat

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 27 آذر 1397 03:32 ب.ظ
Howdy! I simply would like to offer you a huge thumbs
up for your excellent info you have here on this post.
I will be returning to your web site for more soon.
دوشنبه 26 آذر 1397 06:04 ب.ظ
Hello There. I discovered your weblopg thee usage
of msn. This is a really neatly written article. I will be sure to bookmark it and return to
read extra of your helpfu information. Thanks for the post.
I'll certainly comeback.
شنبه 24 آذر 1397 06:22 ق.ظ
Click Here - useful site

On line casino industry's sales increasing by rise in Japan site visitors

- http://celadonvn.com/

Hello to every body, it's my first pay a visit of this web site;
this website includes remarkable and in fact excellent information in support of visitors.
http://wow.debifuzhu.com/home.php?mod=space&uid=437000&do=profile&from=space
جمعه 23 آذر 1397 12:14 ب.ظ
First off I want to say awesome blog! I had a quick question that I'd
like to ask if you don't mind. I was curious to find out how you center yourself and
clear your mind prior to writing. I've had a tough time clearing my mind in getting my ideas out there.
I truly do take pleasure in writing however it just seems like the
first 10 to 15 minutes tend to be wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?

Thanks!
چهارشنبه 21 آذر 1397 10:59 ب.ظ
Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts andd I am waiting for
your further post thanks once again.
سه شنبه 20 آذر 1397 11:07 ب.ظ
Thamks for finally writing about >گروه درسی تاسیسات حرارتی و برودتی استان آذربایجان غربی -
ادامه سرویس سیستمهای تبرید <Loved it!
شنبه 17 آذر 1397 11:43 ب.ظ
Really no matter iif someone doesn't be aware of afterward its
up to other users that they will assist, so here it occurs.
جمعه 16 آذر 1397 11:08 ب.ظ
hi!,I love your writing very much! percentage we keep in touch more approximately your article on AOL?
I need a specialist on this space to resolve my problem.
May be that iis you! Looking ahead to peer you.
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:29 ق.ظ
Hi there, constantly i used to check blog posrs here early
in the dawn,since i like to leaen more and more.
یکشنبه 11 آذر 1397 05:41 ق.ظ
Hello! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few
months of hard work due to no data backup. Do you have any methods
to stop hackers?
جمعه 9 آذر 1397 11:54 ق.ظ
I do not know if it's just me or if perhaps everybody else encountering issues with your blog.
It appears as if some of the written text within your content are
running off the screen. Can someone else please provide feedback
and let me know if this is happening to them too? This could be a issue with my browser because I've had this
happen before. Thank you
جمعه 9 آذر 1397 08:50 ق.ظ
Hello mates, fastidious article and nice arguments commented here,
I am genuinely enjoying by these.
جمعه 9 آذر 1397 07:33 ق.ظ
Somebody essentially lend a hand to make seriously articles I'd state.
This is the very first time I frequented your website
page and up to now? I surprised with the research you made
to create this particular post extraordinary. Excellent job!
یکشنبه 4 آذر 1397 02:50 ب.ظ
Hello colleagues, its fantastic post aboutt teachingand
completely explained, keep it up all the time.
یکشنبه 4 آذر 1397 02:16 ب.ظ
It's a pity yoou don't have a donate button! I'd certainly donate to this fantastic blog!
I guess for now i'll settle for bbookmarking and addiing
ykur RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and wipl talk about this sige with my Facebook group.

Chhat soon!
پنجشنبه 1 آذر 1397 04:06 ق.ظ
Everything wrote made a great deal of sense.However, what about
this? what iif you were to create a killer title? I ain't saying your information isn't solid., but suppose you added a title that makes people desire more?
I mesn گروه درسی تاسیسات حرارتی و برودتی استان آذربایجان غربی - ادامه سرویس سیستمهای تبرید is kinda vanilla.
You might glance at Yahoo's front page and watch how thhey create
news titles to grab viewers interested. Youu might add a video
or a related picturre or two to grab readers interested about what you've got to say.
In mmy opinion, it could bring your posts a little livelier.
پنجشنبه 1 آذر 1397 04:02 ق.ظ
Hey there! I just wanted to aask if you ever have
any problems with hackers? My last log (wordpress) was hacked and I ended uup losing several weeks of hard work due
to no data backup. Do you have anyy solutions to prevent hackers?
چهارشنبه 30 آبان 1397 05:26 ق.ظ
Remarkable things here. I'm very satisfied to look your article.
Thank you so much and I aam taking a look forward too contact you.
Will you please drop me a e-mail?
یکشنبه 27 آبان 1397 11:27 ب.ظ
Spot on with this write-up, I truly suppose this web site wants way more consideration. I’ll most likely be once more to learn way more, thanks for that info.
شنبه 26 آبان 1397 06:54 ق.ظ
What's up colleagues, fastidious article and nice arguments commented here, I am genuinely enjoying by these.
شنبه 26 آبان 1397 01:10 ق.ظ
You actually make it seem so easy along with your presentation but I find this topic to be
really one thing which I believe I'd by no
means understand. It sort of feels too complicated and very
large for me. I'm taking a look ahead for your subsequent publish, I will
try to get the hang of it!
جمعه 25 آبان 1397 01:38 ب.ظ
I think the admin of this website is genuinely working hard in favor of his site, because here every stuff is quality based stuff.
چهارشنبه 23 آبان 1397 11:10 ب.ظ
I could not resist commenting. Perfectly written!
دوشنبه 21 آبان 1397 05:26 ق.ظ
You ought to take part in a contest for one oof the highest quality blogs on thee net.
I'm going to recommend this blog!
یکشنبه 20 آبان 1397 08:41 ب.ظ
더킹카지노 - http://tinyurl.com/y8zx2tbn - Consume adequate
volume of nutrients, including fibers that reduce cholesterol, heart-healthy nuts,
fishes, and low-fat dairy full of calcium. Yoga: this ancient system
of breathing and stretching postures has become seen to provide respite from the multiple chronic disorders
that plague most seniors. Make jam and jellies using high
sugar concentration to preserve fruit.

http://luca8shub.weebly.com/blog/southerly-south-korea-will-probably-enjoy-the-latest-casino-cracking-open-with-dec
یکشنبه 20 آبان 1397 02:29 ب.ظ
I view something truly special in this internet site.
یکشنبه 20 آبان 1397 01:28 ب.ظ
This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!)
Great job. I really loved what you had to say, and more than that, how you
presented it. Too cool!
شنبه 19 آبان 1397 09:54 ب.ظ
I blog frequently and I really thank you for your content.

Your article has truly peaked my interest. I am going
to take a note of your site andd keep checking for new information about once
peer week. I opted in for your RSS feed as well.
شنبه 19 آبان 1397 12:29 ب.ظ
Did you know that it’s possible to make money testing video games?
You’re going to flip your lid when you see this http://j.gs/Brq4 Click that link and start making money
testing video games!
شنبه 19 آبان 1397 11:41 ق.ظ
Do you or someone you know work with wood? If so, then you’ve definitely got to check this out http://kudoflow.com/4zRl It’s jam packed with all the information that
a woodworker needs to know.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :