تبلیغات
گروه درسی تاسیسات حرارتی و برودتی استان آذربایجان غربی - ادامه سرویس سیستمهای تبرید
 
گروه درسی تاسیسات حرارتی و برودتی استان آذربایجان غربی
چهارشنبه 10 آبان 1391 :: نویسنده : احمد شعبانی

تست نشتی بطریق فشار         Checking for Leaks : Pressure Method

روش تست نشتی توضیح داده شده قبلی عموما در تمام سیستم ها بکار برده میشود با فرض اینکه اتصالت نشت دهنده در دسترس بوده و هر نقطه بد گمان سیستم تست گردد . متاسفانه این شرایط همیشه مقدور نیست در این مواقع میتوانیم از روش تست فشار یا وکیوم تست استفاده نموده بدون اینکه حتی یک اینچ لوله تست گردد .

در روش تست فشار ,فشار داخل سیستم را به اندازه 20 تا30 پوند بر اینچ مربع با مبرد هوا یا نیتروژن پر میکنیم . به مدت 30 دقیقه الی یک ساعت به سیستم اجازه داده میشود تابه حالت تعادل در اید این مدت زمان به بزرگی سیستم بستگی دارد . شیر گیج ها ی روی ما نیفولد را باز کنید به کوچکترین افت فشار در گیج ها دقت نمایید حتی اگر خیلی آرام فشار افت نماید نشانگر نشت سیستم بوده وپس از طی زمانی عدم کار کرد صحیح را موجب میشود .

در روش تشت فشار یک مورد خاص وجود دارد به این صورت که اگر اتصال مغزی مانیفولد در سمت کم فشار باشد فقط سمت فشار پایین تحت فشار قرار داده می شود حتی اگر سیستم نشتی هم نداشته باشد گیج وجود نشتی را نشان می دهد. در چنین مواقعی قبل از اعلام نشتی بایستی به سیستم اجازه داده شود تا فشار دو طرف متعادل گردد. فشار سمت مکش از طریق سوپاپهای کمپرسور و وسایل کنترل کننده مایع مبرد به سمت رانش سیستم نفوذ می کند اگر سیستم دارای لوله مویین باشد ممکن است که خیلی طول نکشد  ولی اگر سیستم تبرید مجهز به شیر انبساط باشد یک ساعت یا بیشتر زمان لازم است که دو سمت فشار بالا وفشار پایین متعادل گردند. اگر در هر دو سمت فشار بالا وفشار پایین سیستم اتصال مغزی مانیفولد موجود باشد پس از اینکه سیستم تحت فشار قرار گرفت شیر کپسول مبرد را ببندید وهر دو شیر روی مانیفولد گیج را برای چند ثانیه باز کنید تا تعادل فشار در سمت فشار بالا وفشار پائین سیستم برقرار شود سپس شروع به تست نشتی نمایید . پس از ان هر نوع افت فشاری مشخص کننده نشت به اتمسفرمی باشد ودیگر نشت داخلی از یک سمت به سمت دیگر را ندا ریم . بوسیله تست فشار , نشتی موجود در سیستم مشخص میشود اما کمکی به شناسایی دقیق محل نشت نمی کند .

 

تست نشتی به روش وکیوم     Checking for Leaks : Vacuum Method

  تست نشتی به روش وکیوم شبیه روش فشار می باشد بجای اینکه سیستم تحت فشاری بیشتر از فشار اتمسفر قرار گیرد هوای داخل سیستم تا رسیدن به وکیوم  30 اینچ جیوه خالی می کنیم هر گونه نشت در سیستم باعث ورود هوا به داخل وشکستن وکیوم میشود . حداکثر اختلاف فشاری که بین اتمسفر وسیستم میتواند ایجاد شود برابر psi 7/14 می باشد در روش تست وکیوم دستگاهی وجود دارد که خیلی بیشتر از مانیفولد گیج نسبت به تغییر در فشار (وکیوم )حساس می باشد . شکل6-13 نحوه اتصال یک دستگاه میکرون گیج به سیستم برودتی را نشان میدهد . یک میکرون واحد طول بوده ومعادل یک میلیونم متر می باشد . مقیاس وکیوم در میکرون گیج به این صورت است که فاصله بین In.Hg29 وin.Hg  30 را به 25400 میکرون تقسیم کرده اند بنابر این براحتی میتوان کوچکترین تغییر در وکیوم که در اثر نشت عارض میشود مشاهده کرد . با دستگاه تست میکرون هر گاه داخل سیستم بخار وجود داشته باشد به اشتباه فکر میکنید که سیستم نشتی دارد . در تست با وکیوم پائین بخار جذب شده در فیلتر درایر یا بخار حل شده در روغن , تبخیر شده باعث کاهش مقداری از وکیوم میشود که ظاهرا نشانگر نشت سیستم است بنابراین در تست میکرون اجازه دهید سیستم به مدت  10 تا 15 دقیقه راکدباقی بماند اگر افزایش فشار متوقف شد بیانگر وجود رطوبت در سیستم بوده و اگر افزایش فشار ادامه داشت مشخص کننده نشت در سیستم می باشد . با روش فوق فقط میتوانیم بگوئیم که سیستم نشت دارد یا ندارد در صورت داشتن نشتی باید بروشهای دیگر محل دقیق نشت مشخص گردد.

 

شکل 6- 13   وکیوم سیستم و تست نشتی بوسیله میکرون گیج. دقت کنید که قبل از خاموش کردن پمپ وکیوم شیر سمت فشار بالا را ببندید.

مشخص کردن نشت در سیستم های در حال کار

Finding Leaks in Operating Systems

زمانیکه پس از طی دوره ای از کار کرد سیستم برودتی مقداری ازماده مبرد شارژ شده کم شود تا باعث سرمایش سیستم باشد لازم است محل دقیق نشت پیدا شده وتعمیر گردد . روش فوق ساده , سریع بوده وبدون هیچ وسیله ای محل نشت مشخص میشود . بسادگی چربی وکثیفی محل اتصالات را نگاه کنید . وقتی که ماده مبرد از یک سیستم نشت می کند یک مقدار کمیروغن نیز از محل نشت خارج می شود ماده مبرد در اتمسفر تبخیر شده اما روغن سطح خارجی لوله را آغشته نموده ودر محل نشت باقی می ماند . گرد وخاک و ناخالصی موجود در هوا به روغن چسبیده وچربی سطح لوله کاملا مشخص میشود . بعضی از تکنسینها اعتقاد دارند که ساده ترین روش پیدا کردن محل نشت بطریق مذکور می باشد وقتی که نشت سیستم بروشهای فوق قابل تشخیص نباشد براحتی میتوانیم از نشت یاب پروپان (هالاید )یا نشت یاب الکترونیکی استفاده کنیم . در این حالت سیستم با ماده مبرد ی که بوسیله نشت یاب قابل حس شدن است تحت فشار قرار می گیرد پس از خاموش شدن دستگاه کل سیستم را با روش سانت به سانت و اتصال به اتصال مورد کاوش قرار میدهیم به لحاظ اینکه گاز مبرد سنگین تر از هوا است جستجو را از قسمت پائین تجهیزات شروع می کنیم . برای اواپراتور هاییکه در داخل با کس های بسته ای جا سازی شده اند درب محفظه را در حالت بسته نگه میداریم تا گاز مبرد نشت یافته از سیستم داخل آن جمع شود سپس درب محفظه را باز کرده ونشت یاب را در قسمت پایین آن قرار میدهیم . اکثرا محل نشت ها از اتصالات , جوشها ومهره ها ی برنجی ایجاد میشود . موارد دیگری نیز هستند نظیر کندانسر و اواپراتور آلو مینیومی که در معرض صدمات فیزیکی قرار گرفته یا در محیط های خورنده واقع باشند مخصوصا وجود کندانسرهای آلومینیومی در آب و هوای شرجی در کنار دریاهاا بیشترین خطر خوردگی و نشت مبرد را به دنبال دارند . گاه گاهی نشتی سیستم از محل عبور سیم های الکتریکی از بدنه  کمپرسور های بسته اتفاق می افتد . معمولا لوله های مسی در مقابل نشت دارای اعتماد واعتبار بیشتری هستند بجز زمانیکه شکستگی در لوله رخ داده ویا اینکه دو لوله از روی همدیگر گذشته وتماس فیزیکی داشته باشند در اثر کار کرد سیستم برودتی (کمپرسور ) لرزش ایجاد شده به مرور زمان باعث سوراخ شدن یک یا هر دو لوله میشود . اگر نشتی سیستم را پیدا نکردید تا حد امکان تمام اتصالات قابل دسترس وهمچنین مهره های اتصال ما نیفولد گیج را محکم نموده واز هیچ موردی چشم پوشی نکنید . بعضی مواقع حقیقتا محل نشت در فاصله زمانی پیدا نمی شود در این شرایط چندین گزینه وجود دارد که باید به مشتری تفهیم شود . اول اینکه اگر نشتی سیستم خیلی کم باشد به صرفه است که در هر بار سرویس یک مقدار ماده مبرد به سیستم اضافه شود . دومین گزینه اینکه مشتری را از وضعیت سیستم آگاه کرد تا وقت بیشتری برای جستجو ی محل نشت گذاشته شود اگر به جستجو ی خود ادامه دهید راههای زیادی وجود دارد که میتوانید به سادگی محل نشت را پیدا کنید.در صورتیکه مجبورشویم فشار داخل سیستم را اضافه کنیم مقدار نشت مبرد نیز اضافه خواهد شد

الف )در حالیکه کمپر سور در حال کار است مجددا سمت پر فشار را از نظر نشت جستجو وتست کنید .

ب ) اگر از طریق مرحله الف به نتیجه نرسیدید میتوانید با محدود کردن مقدار هوای عبوری از کندانسر , یک فشار بالاتری را در سیستم ایجاد نمایید  . این کار میتواند از طریق باز کردن دریچه ای مطابق شکل 7-13 مقداری از هوای کندانسر بای پاس شود و یا اینکه یونیت بیشتر شارژ شود . نهایت دقت خود را در این مورد بکار گیرید ومطمئن شوید که به هیچ وجه فشار اضافی بیشتر از ده درصد ماکزیمیم فشار کاری به سیستم اعمال نشود . شما یا یک نفر کمکی بایستی در تمام مدت شارژ , فشار سیستم را کنترل نموده وبه محض رسیدن به بیش از ده درصد حداکثر فشار کاری , کلید دستگاه را خاموش کنید .

ج ) اگر واقعا نشتی در سمت فشار پایین باشد هیچکدام از موارد الف وب نتیجه نخواهد داد سیستم برودتی را خاموش کرده سمت کم فشار را بوسیله هوا یا نیتروژن تا حداکثر ده درصد ماکزیمیم فشار کاری تحت فشار قرار دهید پس از این تست بایستی سیستم را وکیوم نموده وشارژ مجدد نمایید.   

 

 

شکل7- 13  ایجاد فشار بالا از طریق بای پاس هوای عبوری از روی کویل کندانسر

 

پیدا کردن محل نشت در سیستم های آمونیاکی

  Finding Leaks in Ammonia System                                                       

روشهای تست نشتی از طریق فشار و وکیوم که قبلا توضیح داده شده است بدون توجه به نوع ماده مبرد استفاده شده برای تمام سیستمها بکار برده میشود هر چند که کارکرد صحیح نشت یاب الکترونیکی ومشعل هالاید بستگی به ترکیبات مواد مبرد هالوکربنی دارد . بنابراین تجهیزات فوق در نشت یابی سیستم های آمونیاکی کاربرد ندارند . با وجود این دو روش جهت نشت یابی سیستم های آمونیاکی پیش نهاد میشود . مطابق شکل 8-13 یک شمع گوگردی در اطراف محلی که احتمال نشت است روشن کنید . وجود آمونیاک در مجاورت شعله شمع دود سفید رنگی را تولید میکند که به آسانی محل نشت مشخص میگردد همچنین با استفاده از عکس العمل کاغذ تورنسل میتوان وجود نشت در سیستم آمونیاکی را مشخص کرد کاغذ تورنسل در مجاورت آمونیاک تغییر رنگ میدهد .

 

شکل 8- 13  با استفاده از شمع گوگردی نشت آمونیاک مشخص می شود

 

خالی کردن سیستم        Pumping the System Down 

  پمپ دان[1] یک مرحله سرویس است که نباید با وکیوم سیستم اشتباه بیفتد بوسیله تکنیک پمپ دان میتوان تمام ماده مبرد سیستم را در رسیور یا کندانسر جمع کرد . شکل 9-13 در این پروسه ماده مبرد از تمام تجهیزات سمت کم فشار خارج وبدون کم شدن در مقدار مبرد شارژ شده به سمت پر فشار سیستم تخلیه میشود ( درست بین رسیوروشیر تخلیه کمپرسور ) در سیستم های تبریدی که عمل پمپ دان انجام میشود بایستی یک عدد شیر سرویس در خط مایع درقسمت خروجی رسیور نصب شود اگر رسیور وجود نداشته باشد شیر را درخروجی کندانسر میتوان نصب کرد. درحالیکه هردوگیج مانیفولد به سمت فشار بالا وفشار پایین سیستم در حال کار , وصل شده است شیر سرویس خط مایع را ببندید.

 

شکل 9- 13 روش جمع کردن ماده مبرد سیستم در رسیور

 

اگر سیستم بدون رسیور باشد مطمئن باشید که فشار سیستم پایین تر از حداکثر فشار کاری سیستم باقی بماند چونکه سیستم کار می کند فشار در سمت مکش افت خواهد کرد تمام مایع مبرد در سمت مکش تبخیر شده وبه سمت پر فشار سیستم تخلیه وتقطیر خواهد شد وقتیکه فشار در سمت مکش به psi (صفر) افت کرد کلید دستگاه را قطع کنید در شرایط فعلی ماده مبرد در سمت پر فشار به تله افتاده و نمی تواند به داخل کمپرسور برگشت نماید چونکه سوپاپها ی رانش در هر سیلندر مانند شیر یکطرفه عمل می کنند اگر در خط تخلیه کمپرسور شیر سرویس رانش باشد میتوان با بستن شیر[2]احتمال نشت به کمپرسور را بر طرف کرد وقتیکه کار سرویس یا تعمیر در قسمت فشار پایین به اتمام رسید بایستی وکیوم شده تمام هوای داخل سیستم به بیرون منتقل شود پس از آن میتوان شیر سرویس خط مایع را مجددا باز کرد تا سیستم به کار کرد عادی خود برگردد اگر سمت فشار پایین مدت زمان زیادی باز باقی بماند میتوانیم هوای داخل سیستم را بوسیله ماده مبرد ذخیره شده در رسیور براحتی خالی نماییم .شیر سرویس خط مایع را به مقدار کمی باز می کنیم تا سمت مکش تحت فشار قرار بگیرد . سپس در حالیکه خط مایع بسته است بوسیله باز کردن اتصالی در سمت مکش , مخلوط هوا و مبرد را به بیرون می فرستیم این عمل را جمعا سه مرتبه انجام میدهیم که نهایتا سیستم بصورت مطلوب تخلیه میشود عمل پمپ دان بطور اتوماتیک در هر مرحله از خاموشی سیستم رخ میدهد به این صورت که اول ترموستات فرمان بسته شدن به شیر برقی روی خط مایع را میدهد سپس کلید کنترل فشار پایین , افت فشار سیستم را حس کرده زمانیکه فشار به psig  صفر افت کرد فرمان خاموشی کمپرسور داده میشود .

 

  شارژ سیستم با ماده مبردCharging the System with Refrigerant      ماده مبرد میتواند به یک سیستم خالی که مونتاژ یا مونتاژ مجدد شده شارژ شود در صورت نیاز, حتی به یک سیستم در حال کار نیز میتوان ماده مبرد اضافه کرد . در این حالت روش کار به این شکل است که شلنگهای مانیفولد گیج به سمت رانش ومکش سیستم وشلنگ وسط مانیفولد به سیلندر ماده مبرد مطابق شکل 10-13 و11- 13 وصل میشود. اگر اتصالات سمت رانش ومکش از نوع شردر [3] باشد برای شارژ یک سیستم در حالیکه تمام شیر ها بسته است به ترتیب زیر عمل می کنیم

الف) شیر روی سیلندر مبرد را باز کنید این کار باعث میشود که فقط شلنگ وسط مانیفولد تحت فشار باشد

ب) مهرهٌ اتصال شلنگ وسط در روی مانیفولد را برای چند ثانیه شل کنید تا ماده مبرد بهمراه محتویات داخل شلنگ از آن خارج شود مجددا مهره را سفت کنید .

پ) اگر سیستم تبرید خالی باشد در طی مرحله وکیوم برای شارژ شلنگ فشار پایین نیز تحت وکیوم قرار گرفته واگر سیستم محتوی ماده مبرد باشد مهره اتصالی شلنگ کم فشار در مانیفولد شل کنید تا ماده مبرد برای چند ثانیه اجازه یابد به بیرون خارج شود با این کار هوای داخل شلنگ با فشار از آن خارج میشود

ج) اگر سیستم محتوی مقداری مبرد باشد کمپرسور را استارت کنید . فشار در سمت مکش سیستم به کمتر از فشار داخل سیلندر ماده مبرد خواهد رسید اگر سیستم خالی باشد شیر سمت کم فشار روی مانیفولد را قبل از استارت کمپرسور باز کنید .

 

شکل 10-13  اضافه کردن مبرد به سیستمی که وکیوم شده است.

 

شکل 11- 13  روش اضافه کردن مبرد به سیستمی که کم شارژ شده است.

 

چ) شیر سمت کم فشار روی مانیفولد را باز کرده واجازه دهید بخار مبرد از سیلندر به داخل سیستم کشیده شود . بوسیله شیر مانیفولد مقدار ماده مبرد عبوری به داخل سیستم را کنترل نمایید در حالیکه سیستم شارژ میشود نباید اجازه دهید فشار مکش از فشار نرمال کاری تجاوز کند این عمل میتواند به اورلد شدن موتور کمپرسور منجر شود .  اگر سیستم برودتی بجای اتصالات شردر شیر سرویس داشته باشد قبل از مرحله ب بایستی شیر سرویس مختصر بک سیت[4] شود . اگر سیستم در رانش اتصال اضافی نداشته باشد فقط از سمت فشار پایین استفاده کنید نظر به اینکه ماده مبرد از سیلندر به داخل سیستم شارژ میشود به سرمای بوجود آمده در سیلندر دقت کنید فشار داخل سیلندر کم شده این کاهش فشار باعث میشود مقداری از مایع مبرد تبخیر ودر نتیجه درجه حرارت سیلندر کاهش می یابد بعضی مواقع کاهش فشار سیلندر مشکل ساز شده بطوریکه به فشار مکش سیستم نزدیک میشود در این زمان پروسه شارژ سیستم به آرامی هر چه تمامتر انجام می شود برای سرعت دادن به عملیات شارژ میتوانیم به سیلندر گرما بدهیم که باعث افزایش داخل سیلندر میشود مناسب ترین آنها گرمای هیتر الکتریکی ویا استفاده از گرمای کندانسر (قرار دادن سیلندر در مقابل کندانسر )می باشد بعضی تکنسینها برای سرعت دادن به عملیات شارژ ,سیلندر مبرد را چرخاند وسر وته قرار میدهند تا به جای بخار مبرد مایع مبرد داخل سیستم شود . این عمل در مدت زمان شارژ صرفه جویی می کند ویا میتواند باعث نابودی کمپرسور شود که بستگی به تکنیک و تخصص سرویس کار شما دارد . اگر مایع مبرد خیلی سریع به سیستم تزریق شود میتواند وارد محفظه سیلندرشود .نظر به اینکه مایع غیر قابل تراکم است در انتهای کورس پیستون یک فشار خیلی بزرگی تولید میشود که باعث وارد آمدن ضربات شدید به ته پیستون می گردد ونتیجه این عمل میتواند باعث شکستگی سر سیلندر , پیستون , دسته پیستون (شاتون),گژیین پین یا میل لنگ بشود با این وصف برای جلوگیری از نابودی کمپرسور , شارژ مایع مبرد بداخل سیستم بایستی بصورت کاملا آهسته انجام گیرد یک سری اتصالاتی وجود دارد که روی سمت کم فشار مانیفولدگیج نصب میشود این اتصالات دارای روزنه ی کوچکی هستند که به هنگام شارژ مایع به سیستم از ورود خیلی سریع آن جلوگیری می کند . شارژ مایع مبرد به سمت مکش نباید توسط تکنسین های مبتدی انجام پذیرد . تکنسین ورزیده ی که حتی مقدار شارژ صحیح مبرد را حس می کند بایستی تا کاهش قابل ملاحظه فشار سیلندر , بخار مبرد وارد سیستم کنند .[1] Pumpdown

[2] Front seated

[3] Shrader- type   fittings   

[4] backseat

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 1 شهریور 1398 02:45 ب.ظ
If some one wants to be updated with hottest technologies then he must be
pay a visit this web page and be up to date all the time.
یکشنبه 27 مرداد 1398 01:24 ب.ظ
I think this is among the most significant information for me.
And i am glad studying your article. But want to observation on some general things,
The web site style is perfect, the articles is in reality great :
D. Good activity, cheers
شنبه 19 مرداد 1398 08:17 ق.ظ
popo55.co.kr/바카라사이트-주소/ - Prevent ill health - Modern medicine only is targeted on treating
us if we are ill. Yoga: this ancient system of breathing and stretching postures has become known to
provide rest from the multiple chronic disorders that plague most seniors.
So far, exercise and balanced diets are thought as two of the most
crucial factors that lead to strong and healthy body.
پنجشنبه 17 مرداد 1398 08:54 ب.ظ
Excellent article. Keep posting such kind of information on your blog.
Im really impressed by it.
Hi there, You have performed a fantastic job.
I'll certainly digg it and individually suggest to my friends.
I'm confident they'll be benefited from this web site.
پنجشنبه 17 مرداد 1398 05:58 ب.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.

I'm having black coffee, he's possessing a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses that suit his face, hazel eyes and the most wonderful lips I've seen. They're
quality, with incredible arms and a chest that stands apart for
this sweater. We're standing before of each other dealing with our everyday life, what we'd like for the future,
what we're in search of on another person. He starts
telling me that he's got been rejected a great deal of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I
say He smiles at me, biting his lip.

‘Oh, I would not know. Everything happens for a reason right.
But identify, can you reject me, would you Ana?' He said.‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you today?' he explained as I buy nearer to him and kiss him.

‘When don't ask, do exactly it.' I reply.

‘I prefer how you would think.' , he said.

While waiting, I start scrubbing my your back heel in their leg, massaging it slowly. ‘What exactly do you like in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘Everyone loves determined women. Someone you never know whatever they want. Somebody who won't say yes even if I said yes. Someone who's unafraid of trying new stuff,' he says. ‘I'm never afraid when trying a new challenge, especially in relation to making new things in the bed room ', I intimate ‘And Everyone loves girls who are direct, who cut from the chase, like you only did. To get
honest, which is a huge turn on.
پنجشنبه 17 مرداد 1398 12:57 ق.ظ
What's up friends, how is the whole thing, and what you would like to say on the topic
of this post, in my view its genuinely remarkable in support of me.
چهارشنبه 16 مرداد 1398 03:08 ب.ظ
appreciate it lots this amazing site is proper as well as laid-back
چهارشنبه 16 مرداد 1398 07:23 ق.ظ
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super
long) so I guess I'll just sum it up what I wrote and say,
I'm thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger
but I'm still new to the whole thing. Do
you have any points for beginner blog writers?
I'd definitely appreciate it.
دوشنبه 14 مرداد 1398 03:25 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters
on Everton Park in Singapore. I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
They are handsome. Brown hair slicked back, glasses that are great for his face, hazel
eyes and the most wonderful lips I've seen. He's well developed, with incredible arms including a chest that shines within this
sweater. We're standing before of each other discussing
our way of life, what we wish money, what we're searching for on another person. He starts telling me that he's been rejected lots of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I only say He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I don't know. Everything happens for grounds right.

But tell me, you wouldn't reject me, would you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, you wouldn't mind if I kissed you currently?' he said as I get closer to him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, do it.' I reply.

‘I love the method that you think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my your back heel in her leg, massaging it slowly. ‘So what can you prefer ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I love determined women. Someone you will never know what you want. Somebody who won't say yes although I said yes. Someone who's unafraid of trying something totally new,' he says. ‘I'm never afraid of trying something totally new, especially in terms of making new stuff in the sack ', I intimate ‘And I really like women who are direct, who cut throughout the chase, like you recently did. To be
honest, that is a huge turn on.
شنبه 12 مرداد 1398 04:02 ب.ظ
I'm impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that's
equally educative and engaging, and without a doubt, you have
hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough people are speaking
intelligently about. I'm very happy that I found this in my hunt for something regarding this.
جمعه 11 مرداد 1398 10:08 ب.ظ
I believe that is one of the so much important information for me.
And i'm glad studying your article. But wanna statement on some basic issues, The
web site style is ideal, the articles is really excellent :
D. Excellent process, cheers
سه شنبه 8 مرداد 1398 05:12 ب.ظ
Quality posts is the main to invite the people to go to
see the website, that's what this web page is providing.
جمعه 4 مرداد 1398 08:04 ب.ظ
Sexy2call Quick search and obtain the newest results Locate a massage
escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?
Discrete apartments? Generate a quick search by region of
Israel.
چهارشنبه 2 مرداد 1398 10:38 ق.ظ
Greetings! Very useful advice within this post!
It's the little changes that produce the most significant changes.
Thanks a lot for sharing!
دوشنبه 31 تیر 1398 09:35 ق.ظ
thank you a great deal this amazing site is definitely elegant as well as relaxed
یکشنبه 23 تیر 1398 05:53 ب.ظ
Hi mates, how is everything, and what you desire to say regarding this paragraph, in my view its
really remarkable in support of me.
یکشنبه 23 تیر 1398 11:04 ق.ظ
Keep this going please, great job!
جمعه 21 تیر 1398 10:49 ب.ظ
Keep this going please, great job!
چهارشنبه 19 تیر 1398 03:24 ب.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in minutes
a villa to rent by city, several different rooms lofts and villas.
Be thankful for the images and knowledge that they have to make
available you. The site is a center for everyone the ads within the field,
bachelorette party? Spend playtime with a friend who leaves Israel?
No matter what the reason you need to rent a villa for an upcoming event or maybe a team recreation ideal for any age.
The site is also the midst of rooms by the hour, which
is definitely another subject, for lovers who are searching for
a luxurious room equipped for discreet entertainment with a spouse
or lover. Whatever you want, the 0LOFT website makes a
hunt for you to find rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
چهارشنبه 19 تیر 1398 06:13 ق.ظ
مراكز سامسونج نعتبر خبرة
فى سامسونج الاوائل فى مصر و افضل مركز تبحث عنها عندما یواجهك مشكلة فى مكانس سامسونج
.حیث اننا نوفرالخدمةبالكامل فى منزلك ولا یتم
سحب الشاشات نهائیا من منزلك هذا بجانباننانمتلك طاقم عمل من فنیینمدربین على التصلیح
الفورى لجمیع اعطال اجهزة سامسونج
الشاشات و تغییر جمیع قطع الغیار
العاطلةبأخرى ذات جودة عالیةهذا ب الاضافة تمیزهم
بالمهارة العالیة و التى تتیح لهم التصلیح فورا منزل العمیل و الخبرة التى تمتد الى مدةطویلة لا تقل عن 21 عاممتواصلة فى تصلیح مكانس سامسونج

اذا كنت فى احتیاج لعمل صیانة غسالات سامسونج فى المنزل و كل ما
علیك هو الاتصال بنا على رقم صیانة میكروویف سامسونج فى مصر
نحن فى انتظارك اینما كنت نحن
نخدم جمیع المحافظات لنسعى أن نكون الاول فى مجال عملنا و الاسرع فى التعامل معك و نوفر لك الصیانة المتمیزة فى
جمیع مودیلات شاشات سامسونج
دوشنبه 17 تیر 1398 07:27 ب.ظ
"We need to build to a different crescendo, cheri,"
he said. "And then we should have an ending that might be as none before."

His smile was decadent, his eyes were stuffed with lust,
as well as the soft skin of his hard cock against my sex was
having its intended effect. I'm feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
I felt the top of his cock push agonizingly at the entrance of my
pussy, and Needed him to thrust into me hard. Instead he pulled back
and slid his hardness back approximately my clit.

I'd been aching to possess him inside, and I really
could tell that his should push that wonderful
hard cock inside me was growing. His moans grew to fit mine, and I knew
the experience of my wet pussy lips to the head of his cock was
getting a lot of for both of us.

"Enable the finale begin," he stated, and hubby slid the end of his cock inside me.


We both gasped while he held his cock there for your moment.

I contracted my pussy to pull him further inside, and then he threw his head
back for the sensation. Inch by excruciating inch he
pushed his cock inside me, every time I squeezed my pussy around him.
His cock felt wonderful as it filled me, but I
desired all this inside me. I rolled to the side and rested my
leg against his shoulder, and the man plunged his cock entirely in.
دوشنبه 17 تیر 1398 07:20 ب.ظ
Sexy2call Quick search to get up to date results Locate a massage escort girl, discrete apartment or
any perfect and indulgent recreation. In search of escort
girls? Discrete apartments? Produce a quick search by region
پنجشنبه 13 تیر 1398 07:35 ق.ظ
Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment but after I
clicked submit my comment didn't show up.
Grrrr... well I'm not writing all that over again. Anyway, just wanted to say superb blog!
چهارشنبه 12 تیر 1398 02:25 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses that are great for his face, hazel eyes
and the prettiest lips I've seen. He's well built, with incredible arms and also a chest that is different about this sweater.
We're standing right in front of each other talking about our lives,
what we really wish for money, what we're trying to find on another person. He starts telling me that he's been rejected a
great deal of times.

‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I believe that He smiles at me, biting his
lip.

‘Oh, I don't know. Everything happens for a good reason right.
But tell me, utilize reject me, would you Ana?' He said.

‘No, how could I?' , I replied

"So, make use of mind if I kissed you at the moment?' he explained as I recieve much better him and kiss him.

‘When don't ask, do it.' I reply.

‘I'm keen on the method that you think.' , he said.

In the meantime, I start scrubbing my calcaneus as part of his leg, massaging it slowly. ‘So what can you want girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I enjoy determined women. Someone you will never know what they want. Someone who won't say yes simply because I said yes. Someone who's not afraid when you try something totally new,' he says. ‘I'm never afraid when you attempt something totally new, especially in terms of making something mroe challenging in the sack ', I intimate ‘And I really like ladies who are direct, who cut over the chase, like you merely did. To become
honest, what a huge turn on.
سه شنبه 11 تیر 1398 04:20 ق.ظ
Sexy2call Quick search and get the most up-to-date results Find a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. In search of escort girls?
Discrete apartments? Produce a quick search by region, the
greatest portal in Israel for discreet apartments and escort girls, a variety of youth ads that will give you service and guidance you did not know, search for by city and look for the dream girl for the next indulgence, business meeting?
Ads usually do not include and or provide and
or encourage and or imply the provision of sexual services.
The ads are be subject to many of the binding laws of the State of Israel.
دوشنبه 10 تیر 1398 07:30 ق.ظ
We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
I'm having black coffee, he's creating a cappuccino.
He could be handsome. Brown hair slicked back, glasses which
fit his face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. He's nice, with incredible arms along
with a chest that stands apart for this sweater. We're standing in the front
of one another preaching about us, what you want money for hard times, what we're looking for
on another person. He starts telling me that he's been rejected a great deal of times.


‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you
', I have faith that He smiles at me, biting his lip.


‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for grounds right.
But identify, make use of reject me, do you Ana?' He said.


‘No, how could I?' , I replied

"So, would you mind if I kissed you today?' he explained as I receive more detailed him and kiss him.

‘The next occasion don't ask, accomplish it.' I reply.

‘I love how you would think.' , he said.

Meanwhile, I start scrubbing my your back heel in the leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you prefer in females? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

‘I really like determined women. Someone you will never know what we want. Somebody that won't say yes because I said yes. Someone who's not afraid when trying new things,' he says. ‘I'm never afraid when attemping new stuff, especially when it comes to making something mroe challenging in the bedroom ', I intimate ‘And I enjoy women who are direct, who cut in the chase, like you simply did. To get
honest, what a huge turn on.
جمعه 7 تیر 1398 06:05 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in a
few minutes a villa to book by city, several different rooms lofts
and villas. Be stunned at photographs and data
that the site has to provide you. The website
is a center for everybody the ads in the field, bachelorette party?
Enjoy a pal who leaves Israel? Regardless of the the
main reason you must rent a villa for an upcoming event or maybe a gaggle recreation made for any age.
The site is also the center of rooms through the hour, which is already another
subject, for lovers who are trying to find a deluxe room equipped for discreet entertainment using a spouse or lover.

Regardless of the you want, the 0LOFT website makes a find
you to identify rentals for loft villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:43 ق.ظ
"We have to build to a different crescendo, cheri," he said.

"And we all are going to have an ending that might be as none before."

His smile was decadent, his eyes were filled up with lust, plus the soft skin of his hard cock
against my sex was having its intended effect. I'd been feeling a stronger arousal now as I felt his
cock slide between my sensitive lips. I felt the of his cock push agonizingly at the
doorway of my pussy, and Needed him to thrust into me hard.

Instead he retracted and slid his hardness back nearly my clit.


I was aching to own him inside, and I can tell that his have to push
that wonderful hard cock inside me was growing.
His moans grew to fit mine, and I knew the feeling of my wet pussy lips
within the head of his cock was getting an excessive amount of for
of us.

"Enable the finale begin," he explained, and that he slid the top
of his cock inside me.

The two of us gasped because held his cock there for any moment.
I contracted my pussy to drag him further inside, and the man threw
his head back for the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, every time I squeezed my pussy around
him. His cock felt wonderful as it filled me,
but I needed everything inside me. I rolled
aside and rested my leg against his shoulder, anf the husband plunged his cock completely in.
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:57 ق.ظ
Index Search Villas and lofts rented, search by region, find in a few minutes a villa
for rent by city, several different
جمعه 24 خرداد 1398 03:07 ب.ظ
When thе water stɑrts tto boil, i put my egfs in.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :